PHPP

Allereerst ben ik met de PHPP berekening aan de gang gegaan om uit te zoeken welke keuzes we moeten maken voor de dikte van wandpanelen, dakisolatie en vloerisolatie.

Het gebruik van 220 mm (RC=6,0) dikke vloerisolatie in plaats van 140mm (RC=4,1)  kost € 1500 extra. De hoeveel energie voor verwarming neemt af van 5850 naar 4680 kWh en de hoeveelheid energie voor koeling neemt toe van 2340 naar 2925 kWh. Per saldo: 585 kWh besparing per jaar. Bij een elektriciteitsprijs van € 0,17 per kWh is dit een besparing van terugverdientijd van € 97 per jaar, is dus zo’n 15 jaar. Dit vond ik te lang.

Op dezelfde manier berekend is de terugverdientijd van 140 mm (Rc=6,4) wandpanelen ten opzichte van 100 mm (Rc=4,5) wandpanelen zo’n 8 jaar. De meerkosten bedragen € 2.400 en vond ik acceptabel.

Het gebruik maken van 280 mm (Rc=8,5)  dakisolatie in plaats van 200 mm (Rc=6,0) levert heel weinig op. De meerkosten zijn hoog (€ 3.500) en de terugverdientijd lang: zo’n 36 jaar. Dit hebben we dus niet gedaan.

Aangezien er veel koude door de ramen naar binnen gaat en warmte naar buiten gaat, zijn goede kozijnen van groot belang. Ook is het luchtdicht monteren belangrijk. Dit traject liep met de aannemer verre van soepel waardoor ik uiteindelijk in zee ben gegaan met een kozijnen leverancier die ik al kende: Pladeko. Zij hebben heel veel ervaring met het leveren en plaatsen van passieve kunststof/aluminium kozijnen van Internorm uit Oostenrijk. Omdat de PHPP simulaties leerden dat dit de koelingsbehoefte behoorlijk drukt en tevens het comfort fors verhoogt, heb ik ervoor gekozen om deze te laten plaatsen.

De meerkosten van de passieve kunststof/aluminium (en enkele aluminium deuren/kozijnen) kozijnen ten opzichte van de standaard aluminium kozijnen via de aannemer bedroegen € 12.183. Dit verschil had minstens enkele duizenden euros lager kunnen zijn als de aannemer en Pladeko beter hadden samengewerkt.

Voor het luchtdicht maken van het pand, hier en daar beter isoleren en koudebruggen voorkomen heb ik in totaal € 19.091 betaald.

De buitenjaloezieën kostten € 11.326.

 

Gebouwsimulatie

In de sectie over de W-installatie is de Warmteverlies- en Koellast berekening beschreven. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met de resultaten van de PHPP berekening.


We hebben de Vabi Gebouwsimulatie uitgevoerd om te simuleren wat het werkelijke gedrag van het gebouw is. We wilden graag antwoorden op de volgende vragen hebben:


 1. Hoeveel verwarming/koeling heeft elke ruimte nodig?
 2. Is vloerverwarming/koeling voldoende of niet?
 3. Wat is het effect van de extra maatregelen die genomen worden?
 4. Kunnen we iets meer duidelijkheid krijgen over de vochthuishouding?
 5. Wat is het berekende energiegebruik op jaarbasis?


Het antwoord op vraag 4. is het makkelijkste. Helaas levert de Gebouwsimulatie geen antwoord op deze vraag. Blijkbaar is het erg lastig om dit goed te berekenen terwijl de vochtigheidsgraad een van de belangrijke comfort kenmerken in een ruimte is.


Om maximaal te kunnen koelen (en verwarmen) is uitgegaan van de maximale mogelijke capaciteit voor de vloerverwarming/koeling. Het bleek dat van Nieuwkerk uitstekend in staat was om de simulaties te doen, maar helaas hadden ze weinig kennis van het invoeren van de verschillende verwarmings-, koeling- en ventilatiebronnen.


Maar de simulaties die zij deden, leverden wel een eerste goede schatting op. Het effect van de vloerkoeling bleek boven verwachting. Waar bijna ‘iedereen’ verwachtte dat dit geen zoden aan de dijk zou zetten, bleek dit voor de meeste ruimtes voldoende. Enkele ruimtes hadden aanvullende koeling nodig. Hiervoor kozen we voor inductie-units in enkele ruimtes. Ook kozen we voor koelunits centraal in het ventilatiesysteem. Zowel de inductie-units als koelunits zijn op de warmtepomp aangesloten en kunnen gebruikt worden voor zowel aanvullende koeling alsook verwarming.


Verder bleek dat het aan de zuidzijde nogal warm zou worden. De buitenjaloezieën lopen tot boven de voordeur, maar de voordeur en het raam ernaast laten ook erg veel warmte door. Daarom hebben we besloten boven de voordeur en het raam een afdak te plaatsen die voor schaduwwerking zorgt. Dit loste het warmteprobleem op.


Van Nieuwkerk kwam uit op een opgenomen vermogen van 9.694 kWh voor verwarming en 16.522 kWh voor koeling.


Voor Kolsters was het gebruik van de Vabi software nieuw, maar ze vonden het een leuke uitdaging om ons pand zo goed mogelijk gesimuleerd te krijgen. Uit hun simulaties kwamen de volgende resultaten. Voor alle ruimtes blijkt dat de temperatuurover- en onderschrijdingen ruimschoots aan allerlei eisen voldoen.


 • Het geïnstalleerde verwarmingsvermogen is 20.322 Watt.
 • Het geïnstalleerde koelvermogen is 18.939 Watt.
 • Het opgenomen vermogen is 15.233 kWh voor verwarming en 9.689 kWh voor koeling. Hierbij is ervan uitgegaan dat de hal ook normaal wordt verwarmd.


Opvallend is dat deze getallen wel verwisseld lijken ten opzichte van de getallen van van Nieuwkerk. Ik vind het lastig te zien waar de verschillen vandaan komen. De praktijk gaat het ons straks leren…

EPC

We komen weer terug bij de EPC. Waarom? Omdat we voor het verkrijgen van de groenverklaring moeten laten zien dat de EPC 0 is. Dus moesten we een EPC berekening laten maken die overeenkomt met het gebouw dat we gebouwd hebben. De volgende uitgangspunten werden hierbij genomen:


 • RC vloer: 4,1
 • RC wandpanelen: 6,4
 • RC dak: 6
 • Qv,10: 0,212 (ze wilden de gemeten waarde hebben!)
 • Verwarming op basis van buitenlucht warmtepomp
 • Geen koeling ??
 • WTW ventilatie systeem
 • Geïnstalleerd vermogen PV-panelen: 18.540 Wp
 • LED verlichting 4 W/m2


Dan kom je uit op het volgende primaire energiegebruik:


 • Verwarming: 19.733 MJ (5.481 kWh)
 • Warm tapwater: 9.600 MJ (2.667 kWh). Knap om dit te verbruiken met een Quooker!
 • Koeling: 35.302 MJ (9.806 kWh)
 • Ventilatoren: 23.776 MJ (6.604 kWh)
 • Verlichting: 47.595 MJ (13.220 kWh)
 • Totaal primair: 136.005 MJ (37.779 kWh)
 • Opbrengst PV-panelen: 56.266 MJ (15.629 kWh)
 • EPC: 0

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment