Het bouwen van een passief bedrijfspand zonder elektriciteitsrekening voor de prijs van een bouwbesluit bedrijfspand. Dit is het project waar ik de afgelopen jaren mijn vrije tijd in heb gestopt.

Op deze website beschrijf ik de bouw van mijn bedrijfspand vanuit de volgende gezichtshoeken: het ontwerpproces en het bouwproces. Vervolgens beschrijf ik de gerealiseerde resultaten, zowel kwalitatief als kwantitatief, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de uitgangspunten en ontwerp-berekeningen.

Het uitgangspunt voor mij was een pand te bouwen tegen zo laag mogelijke kosten. Luxe wilde ik tot een minimum beperken. Uiteraard wilde ik een fraai pand hebben, maar door de juiste keuzes te maken hoefde dit in de meeste gevallen geen extra geld te kosten.

Op de volgende pagina’s beschrijf ik de voorbereidingen die we hebben getroffen. Zoals je kunt lezen zijn dit er best veel. Uiteindelijk heeft mij het voorbereidingstraject (veel) meer tijd gekost dan het begeleiden van de bouw zelf. Het ontwerptraject is in de zomer van 2016 begonnen.

De bouw is in oktober 2017 begonnen.

Eind maart 2018 zijn we in het pand getrokken en de laatste werkzaamheden zijn binnenkort (juni 2019) afgerond.

Bij de bouw van een bedrijfspand zijn veel partijen betrokken. De samenwerking verliep niet altijd even soepel. Omdat ik denk dat hier nog veel in verbeterd kan worden heb ik hier ook enkele woorden aan gewijd bij de evaluatie.

Omdat er bij de bouw ook de nodige kosten gemaakt worden, heb ik ook een samenvatting van de kosten toegevoegd. Dit geeft een goed beeld van de totale kosten van het bouwen van zo’n bedrijfspand.

Ik hoop dat het lezen van mijn verhaal u, lezer, ervan overtuigd dat beter lang niet altijd duurder betekent en dat er bij het bouwen van bedrijfspanden nog veel te verbeteren valt.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst!

Johan van der Stoel

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment