Op diverse online media hebben de afgelopen maanden berichten gestaan over de extra BTW die je terug zou kunnen krijgen als koper van een nieuwbouwhuis met zonnepanelen.

De eerste keer werd ik hierop geattendeerd door een artikel in het NRC van 27 maart 2019 in de rubriek economie en recht: “Een energiedak met een zakelijke functie”. Waar de zaak om draait is dat de woning gebruikt wordt voor de exploitatie van de zonnepanelen. Op de kosten en aanschaf van de zonnepanelen mag BTW afgetrokken worden, en zo stelt de eiser, ook voor het huis waar de zonnepanelen op liggen.

De rechter is hierin meegegaan en dus mag een deel van de omzetbelasting voor de bouw van de woning afgetrokken worden. De eiser heeft geen berekening aangeleverd, dus heeft de rechter deze zelf gemaakt en komt zo op 21,5% van de bouwsom. De BTW hierover mag dus afgetrokken worden. Deze zaak is terug de lezen op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBGEL:2019:1163.

Vervolgens kom ik via een collega op de website van Flynth uit met het volgende artikel: BTW-teruggave zeker voor zonnepanelen, maar ook voor het dak? (geschreven in juni 2018). Volgens dit artikel is de staat in deze zaak in beroep gegaan bij de Hoge Raad. Ik heb contact proberen op te nemen met Flynth over de stand van zaken omtrent deze zaak, maar heb geen reactie gekregen. Na enig zoekwerk kwam ik op deze zaak op rechtspraak.nl uit, maar ik ben niet 100% zeker of dit dezelfde zaak betreft.

Volgens informatie die ik op enkele websites gevonden heb duurt een hoger beroep zaak (bij een gerechtshof) zo’n 1-1,5 jaar en een beroepszaak bij de Hoge Raad (ook wel cassatie geheten) een jaar. Voorzover ik weet kun je pas in cassatie gaan nadat het gerechtshof een uitspraak heeft gedaan.

Vervolgens kreeg ik via hun nieuwsbrief een artikel van solarmagazine.nl onder ogen: Rechters zijn het oneens: onduidelijkheid over teruggave BTW bij zonnepanelen op nieuwbouwwoningen. In dit artikel wordt gerefereerd aan 2 uitspraken van gerechtshoven die tegenstrijdig zouden zijn. Het is mij onduidelijk welke zaken dit betreft. Ook wordt in dit artikel de Vereniging Eigen Huis geciteerd. Die eist dat de Belastingdienst toezegt dat iedereen die in 2014 of later een nieuwbouwhuis met zonnepanelen heeft gekocht zijn rechten behoudt, in afwachting van de uitkomsten van de juridische strijd die nu nog wordt gevoerd. De vereniging hoopt met het veiligstellen van het recht op btw-teruggave een golf aan zogenaamde btw-suppleties te voorkomen.

Omdat ik al heel lang lid ben van de Vereniging Eigen Huis heb ik hen om nadere informatie gevraagd. De reactie van hun juridische afdeling was teleurstellend: “wij hebben geen kennis van belastingzaken, dus kunnen u hierover niet verder adviseren”.

Omdat ik toch wil weten hoe het nu zit heb ik de belastingdienst een WOB verzoek gestuurd met de vraag om meer duidelijkheid over de gevoerde en nog lopende rechtszaken te sturen. Ook heb ik gevraagd wat ik moet doen om mijn mogelijke recht op aanvullende btw-teruggaaf zeker te stellen.

Wordt vervolgd…

Johan van der Stoel

 

2 reacties

  1. De verwachting is dat de Hoge Raad in september 2019 uitspraak doet in de zaak: ECLI:NL:GHARL:2017:10387 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-11-2017 :
    http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:10387

    Ter behoud van rechten is ons advies om het traject van het terugvragen van een deel van de BTW van een nieuwbouw woning met zonnepanelen in gang te zetten. Het kan zijn dat wanneer de Belastingdienst de zaak verliest er reparatiewetgeving aankomt. Dan ben je te laat.
    Info: http://www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment