Midden in de vakantie, op 27 juli jl. ontvouwde Urgenda haar visie op de manier waarop Nederland in 2030 overgestapt kan zijn op 100% duurzame energie (link naar rapport).

We kennen Urgenda inmiddels al enkele jaren van de klimaatzaak (link). In 2015 won zijn, met 900 mede-eisers, waarbij de Staat door de rechter opgedragen werd om meer actie te ondernemen tegen klimaatverandering en de CO2-uitstoot voor 2020 met 25% te verminderen.
De afgelopen jaren heb ik hen enigszins gevolgd, met name vanwege de energieneutrale huizen die zij voor maximaal € 35.000 zeggen te realiseren. De manier waarop zij dit doen hebben zij voorzover ik heb kunnen nagaan, nog niet uit de doeken willen doen. En dan gaat het mij met name om de berekeningen die hieraan ten grondslag liggen. Ik heb hier vorig jaar een stevige email en telefoondiscussie met hen over gehad, omdat ik van mening ben dat dit soort innovaties beter gedijen in een open omgeving. Zij zijn dit niet met mij eens in verband met hun commerciele belangen. Hier heb ik mijn grote teleurstelling over uitgesproken.

Beperkte kennis aanwezig in Nederland

Wat we nu zien is dat er in Nederland steeds meer aandacht komt voor verduurzaming van woningen, maar de kennis hoe dit moet is nog erg beperkt. Met als gevolg dat er erg veel fouten gemaakt worden. Wie zijn hier de dupe van? Uiteraard de woningeigenaren!
Het zou zo mooi zijn als zij het voortouw nemen om deze kar te trekken: ze hebben het geld (voor een groot deel afkomstig van loterijen), ze hebben de kennis en de marketingpower… Wat is er meer nodig?

Maar ik vind dat hun rapport om onterechte redenen door enkele media is neergesabeld. Wat ik heel sterk vind van Urgenda is dat ze in staat zijn gebleken om een onderwerp serieus op de kaart te zetten. Het rapport is zeer leesbaar, zeer onrealistisch maar extreem ambitieus. Ik mag dit wel. Ze gaan volstrekt voorbij aan wat er gebeurt als Nederland dit scenario uit gaan voeren, maar de rest van de wereld achterblijft. Misschien een onderwerp voor een vervolg op dit rapport?

Rapport is incompleet

Ook gaan ze compleet voorbij aan maatregelen die nu misschien nog discutabel zijn, maar wel enorm kunnen helpen de CO2 uitstoot te verminderen, zoals kernenergie. Het rapport zou aan kracht winnen door zich niet te laten leiden door enquetes waaruit zou blijken dat mensen absoluut geen kernenergie willen. Als je mensen de keus geeft: je huis onder water of kernenergie, dan zou ik het wel weten.

Het sterke van dit rapport vind ik dat ze voor veel problemen die er zijn ze een oplossing beschrijven. Veel van deze oplossingen kende ik nog niet. Of ze allemaal realistisch zijn? Ik kan dit niet beoordelen, maar het geeft wel concrete oplossingsrichtingen aan waar we ons voordeel mee kunnen doen.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment