Er zijn veel wettelijke eisen waar een woning in Nederland aan moet voldoen. Deze zijn beschreven in het Bouwbesluit.

Momenteel (voorjaar 2016) wordt er hard gewerkt aan verdere aanscherping van deze eisen. Zie de website over het Lente-akkoord voor uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Belangrijke eisen zijn daarnaast vermeld in het zgn. GPR gebouw (wordt vereist door de gemeente Veldhoven) en de EPC normering (afgeleid uit het bouwbesluit). Deze worden hier verder toegelicht.

1. GPR Gebouw

Het huis moet een rapportcijfer van 7,5 hebben met een deelcijfer energie van ten minste 7.

Bronnen:

Zie ook www.gprgebouw.nl, ambitieniveau’s op basis van GPR Gebouw 4.0. Bovenstaande documenten hebben wij van de gemeente Veldhoven gekregen.

gbr-gebouw

2 EPC Normering

De Energieprestatiecoëfficient (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft en wordt bepaald door berekeningen die vastgelegd zijn in de norm NEN 7120.

De volgende factoren worden hierin meegenomen: de energie die nodig is voor verwarming, tapwater, ventilatoren, verlichting (forfetair), energie t.b.v. zomercomfort (koeling), gebruiksoppervlakte (begane grond en verdiepingen, geveloppervlak en de gerealiseerde vermindering door PV panelen.

De EPC eisen worden steeds strenger:

Vanaf 1995: <= 1,4
Vanaf 1998: <= 1,2
Vanaf 2006: <= 0,8
Vanaf 2013: <= 0,6
Vanaf 2015: <= 0,4

De bedoeling is dat vanaf 2020 de EPC 0 wordt. Dit betekent dat de woning dan volledig energie-neutraal is.

Bron: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieprestatie-nieuwbouw-epn

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment