De bouwmethode die we gekozen hebben is de zogenaamde ‘Massief Passief methode‘. Hierbij komen we om een muurdikte van in totaal 40,4 cm. Dit is als volgt opgebouwd;

Baksteen metselwerk: 70 mm
Luchtspouw:  24 mm
Recticel solatiemateriaal: 200 mm
Porotherm PL25 100/249: 100 mm
Stucwerk: 10 mm

Wat ons bij de keuze van de kozijnen is opgevallen, is dat de keuze uit kozijnen met een lage U-waarde nogal beperkt is. Dit heeft ongetwijfeld met de complexiteit van het product en de nog geringe vraag te maken. Aan een kozijn worden namelijk veel eisen gesteld op het gebied van isolatie, luchtdichtheid en inbraakwerendheid.

Als we het kostenaspect ook in ogenschouw nemen, dan zijn geïsoleerde kunststof kozijnen het goedkoopste. Tegen geringe meerkosten kun je kunststof/aluminium kozijnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat deze langer mooi blijven omdat deze een harde gepoedercoate verflaag hebben. Deze worden o.a. geleverd door Internorm, een fabrikant uit Oostenrijk die al heel veel passiefkozijnen heeft geproduceerd. In Nederland worden zij vertegenwoordigd door Pladeko in Deurne.

Voor de liefhebbers van houten kozijnen volgt een slecht bericht: deze zijn stukken duurder dan kunststof aluminium aangezien de kwaliteit slechter is (zacht hout in plaats van hard hout) en ze geverfd moeten worden, wat tegenwoordig ook erg duur is. Leveranciers van passieve houten kozijnen in Nederland zijn Overbeek en Doornenbal.

Als je hout belangrijk vindt, maar levensduur ook, dan zijn geïsoleerde zachthout / aluminium kozijnen de ultieme oplossing. Deze worden geleverd door o.a. Internorm en Overbeek.

Wij hebben gekozen voor kunststof/aluminium kozijnen van Internorm met 3-voudige luchtdichting.

PHPP

Eis

Realisatie

Rc waarde wanden

>10

– Keldervloer
– Kelderwanden
– Gevels
– Dak

3,88
4,74
9,26
9,62

U waarde ramen/kozijnen

≤ 1,0

– Kozijnen
– Ramen

0,85
0,5-0,6