Wij beleven altijd veel plezier aan onze huidige houtkachel. Maar past een houtkachel wel in een moderne woning?

Als we kijken naar de geschiedenis van het verwarmen van woningen zien we dat het tot 45 jaar geleden gebruikelijk was om woonhuizen te verwarmen op olie, kolen en hout. In de eerste helft van de jaren 70 deed gasverwarming z’n intrede. Gas is helaas niet onbeperkt beschikbaar en wat we nu zien is dat gas steeds duurder wordt.
Voor elektriciteit geldt hetzelfde. Ook hier worden traditioneel veel natuurlijke bronnen (kolen, gas) voor gebruikt en is een maatschappelijke beweging gaan deze te vervangen door bronnen die niet vervuilen en onuitputtelijk zijn.

De steeds hogere belasting die geheven wordt op energie zorgt er voor dat mensen steeds onafhankelijker willen worden van de overheid en daarom het heft in eigen handen willen nemen. Ook dit was is een reden voor mij om te kijken naar methoden om zelf energie op te wekken c.q. om in de toekomst op een goedkopere/betaalbare manier in de energievoorziening te voorzien.

Aan ons de uitdaging om een energievoorziening in ons huis te bedenken die aan de volgende eisen voldoet:

  1. Wettelijke eisen
  2. Onze eigen eisen
  3. Betaalbaar
  4. Voldoende comfort biedend
  5. Stoken op hout

Op de volgende pagina’s beschrijf ik aan de hand van verschillende randvoorwaarden de mogelijkheden waar we uit kunnen en/of moeten kiezen en poogt de lezer uit te leggen onze gemaakte keuzes te beargumenteren.

Enkele systemen die aangeboden worden hebben ook beperkte voorzieningen om te koelen. Dit aspect is in onze woning toch van groot belang gebleken; dit is de reden dat ik dit nu ook heb meegenomen.

De weg naar de uiteindelijk gekozen oplossing was boeiend, complex maar ook bijzonder leerzaam. Ik ben er bijna twee jaar mee bezig geweest en daarom leek het me goed hier een en ander over vast te leggen.

De informatie in dit document is afkomstig van met name de volgende bronnen. Zonder hun inbreng had ik niet tot zo’n compleet overzicht kunnen komen.
– Bas Spanjers, Spanjers Architect
– Hans van de Weideven, Eco2all
– Duke Kolsters, Kolsters Installatietechniek
– Joris Verheggen, Verheggen Electrotechniek
– Gerben Bos, Passiefhuisadvies.nl
– Bob Dirks, Dirks Lichtadvies
– Diverse websites van fabrikanten en gebruikersfora.

Is de informatie op deze website ook op uw situatie van toepassing? U zult begrijpen dat ik dit document voornamelijk heb geschreven met het oog op ons eigen vrijstaande huis. Maar als u begrijpt wat u leest en bij vragen gaat zoeken naar antwoorden op het internet zult u vast ook het antwoord op uw vraag vinden. En komt u er niet uit? Dan mag u natuurlijk ook een mailtje of reactie sturen (of een van bovengenoemde mensen), tenslotte ben ik ook tot dit resultaat gekomen dankzij de medewerking en input van veel andere mensen.

Veel inspiratie een leesplezier toegewenst!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment