Een traditionele houtkachel heeft als voordeel dat deze een erg aangename warmte levert. Bovendien vinden wij het erg fraai om naar de vlammen te kijken. Wij beleven er in de wintermaanden veel plezier aan om de kachel weer warm te stoken.

Houtkachels staan erom bekend dat ze veel vervuiling veroorzaken. Maar ook hier staan de ontwikkelingen niet stil. In Nederland worden er nog geen eisen aan houtkachels gesteld, in landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wel degelijk. Zo levert Barbas nu hoogrendement kachels die minder dan 5 mg/m³ fijnstof uitstoten. Deze kachels zijn leverbaar vanaf zo’n € 2500.

houtkachel

 

Hoeveel energie levert een houtkachel? Ook dit kunnen we uitrekenen.

Als eerste de stookwaarden van hout. Op http://www.verdoodt.be/pervolume.htm staat hier veel informatie over. De volgende informatie heb ik van deze pagina overgenomen:

Hout wordt bijna nooit per gewichtseenheid (kg) verkocht. Het gewicht hangt immers sterk af van de vochtigheidsgraad en die is moeilijk in te schatten. Meer gebruikelijk is dan ook de verkoop per gestapelde of gestorte kubieke meter (m³).

In dit deel gaan we de stookwaarde van hout berekenen per volume-eenheid. Hiervoor maken we gebruik van het soortelijk gewicht. Het soortelijk gewicht geeft het gewicht in kg weer van 1 m³ hout. Het soortelijk gewicht van hout is afhankelijk van de houtsoort, het vochtgehalte en in in minder mate van de jaarringbreedte en de categorie hout (rondhout of gekliefd). In de onderstaande tabel vindt je het soortelijk gewicht terug voor enkele houtsoorten in luchtdroge toestand (een vochtgehalte van 15 %)

Reeds vroeger bepaalden we de stookwaarde per gewichtseenheid. Wanneer we het soortelijk gewicht vermenigvuldigen met de stookwaarde per gewichtseenheid bekomen we de stookwaarde per m³.

De onderstaande tabel verduidelijkt dit :

Soortelijk gewicht (kg/m³)>
Stookwaarde (GJ/m³)
Stookwaarde (kWh/m³)
 Loofhout
 Haagbeuk
850
12,9
3583
Valse acacia
800
12,2
3389
Beuk, eik, es
750
11,4
3167
Kastanje, notelaar, olm
700
10,6
2750
Kerselaar, esdoorn
650
9,9
2333
Berk
600
9,1
2528
Linde, wilg
550
8,4
2333
Els
500
7,6
2111
Populier
450
6,8
1888
Gemiddelde
10,4
2889
Naaldhout
Lork
600
9,2
2556
Douglas, gewone den
550
8,4
2333
Fijnspar
450
6,9
1917
Gemiddelde
8,2
2278

Zware houtsoorten zijn haagbeuk, valse acacia, beuk, eik, es, kastanje, notenboom, olm, kers en esdoorn. Lichte houtsoorten zijn berk, linde, wilg, gewone den, douglas, els, spar en populier.

Uit de tabel blijkt duidelijk hoe zwaarder de houtsoort, hoe groter de stookwaarde per m³. De gemiddelde stookwaarde van 1 m³ loofhout (10,5 GJ) is veel hoger dan de stookwaarde van 1 m³ naaldhout (8,2 GJ)

Haagbeuk levert uitstekend brandhout, maar is zeer gevoelig voor schimmels. Het is absoluut noodzakelijk haagbeuk te vellen in de rustperiode , voordat de sapstroom op gang komt en het hout direkt te korten en te klieven en in een goed verluchte ruimte te bewaren.

Kastanje en valse acacia hebben een hoge stookwaarde per m³ maar ze hebben het nadeel bij het verbranden vonken te veroorzaken. Kleine brandende stukjes hout vliegen weg tijdens het verbranden; niet echt aangenaam als je hout verbrand in een open haard. Een bijkomende nadeel van valse acacia is dat deze houtsoort zeer asrijk is en veel rookt tijdens het verbranden.

Beuk, eik en es leveren het beste brandhout, op de voet gevolgt door esdoorn en kers. Een bijkomend voordeel van beukehout is dat het makkelijk klieft. Berk, els en populier hebben slechts een geringe waarde als brandhout. Het hout bevat veel poriën en ontvlamt hierdoor makkelijk. Het zijn dan ook interessante soorten om de houtkachel aan te maken. Ook schors heeft een hoge stookwaarde en kan gebruikt worden om de kachel aan te steken.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment